vervuiling_kapelle_od_bos.jpg

Lozingen vanuit bedrijventerrein Londerzeel vervuilen beken in Ramsdonk

din 26 sep

De vervuiling in beken en vijvers van Ramsdonk in Kapelle-op-den-Bos blijft maar duren. Het gaat om fout aangekoppelde rioleringen van bedrijven in het vlakbij gelegen bedrijventerrein van Londerzeel. Daar zijn  afvoerbuizen verkeerd aangekoppeld en wordt hemelwater via de riolering afgevoerd en afvalwater via de regenwaterafvoer.

 

“Dit probleem blijft maar duren”, zucht burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos. “Rond het kasteel in Ramsdonk zijn de vijvers ernstig vervuild. Ook de vijvers en beken in de Stichelaarstraat zijn vervuild. De vervuiling is afkomstig van het bedrijventerrein in Londerzeel. Er drijven zelfs blauwe plastieken doppen in het water.”

“Omdat de vervuiling afkomstig is van buiten Kapelle-op-den-Bos, kunnen wij als gemeente alleen maar de hogere instanties aanschrijven. We hebben de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Aquafin gecontacteerd en die hebben de vervuiling vastgesteld. Ook de milieuhandhaver van intercommunale Haviland werd ingeschakeld en stelde proces-verbaal  op. We hebben al verschillende mails verstuurd. Ook de eigenaar van het kasteel deed al een ingebrekestelling.” 

“Er moet dringend meer onderzoek gebeuren naar de aansluitingen van droogweerafvoer (DWA) en regenweerafvoer (RWA). Vermoedelijk ligt het probleem aan het gescheiden rioleringsstelsel in het bedrijventerrein, waar de aparte afvoer voor hemelwater en afvalwater allicht werd verwisseld. Vermoedelijk zijn er meerdere bedrijven die verkeerd zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Ik heb ook burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel gevraagd om de zaak op te volgen.”

“Dat doen we zeker”, antwoordt Moons. “Gezien de hoeveelheid en frequentie van de vervuiling, zou het gaan om verschillende bedrijven. Wij werken zeker mee, ook onze diensten hebben de vervuiling al vastgesteld. We willen dat de oorzaak zo snel mogelijk wordt aangepakt.”

Maatregelen

Gemeenteraadslid Dirk Hermans (proKA) kaartte de kwestie ook al aan op de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos. “De problemen die ontstaan zijn begin juni 2023 rond de verontreiniging van de Plasbeek en de vijver Stichelaar blijven maar aanslepen”, zegt Hermans. 

“Volgens de informatie die we hebben bekomen, zou de betrokken firma, die zorgt voor de smurrie, tegen 1 september maatregelen moeten getroffen hebben. Maar we stellen vast dat zowel de beek als de vijver nog steeds zo zwart als inkt kleuren.” Dat sterkt het vermoeden dat er dus meer dan een bedrijf verkeerd is aangesloten op het rioleringsstelsel.