Verkoop oud gemeentehuis Wolvertem stap dichterbij: “Kandidaat-kopers kunnen tot 2 mei bod uitbrengen”

zat 30 maa

De verkoop van het oud gemeentehuis in Wolvertem komt een stapje dichterbij. Kandidaat-kopers kunnen tot 2 mei een bod doen en een bestemmingsplan voorleggen. Of er iemand wordt gevonden om het gebouw te kopen, is nog onzeker. De renovatiekosten lopen -los van de aankoopprijs- hoog op.

Over de bestemming van het oud gemeentehuis van Wolvertem is al veel inkt gevloeid. Het inmiddels leegstaande historisch gebouw was tot 2008 het politiek en administratief kloppend hart van Wolvertem. Opeenvolgende gemeentebesturen probeerden een nieuwe invulling aan het gebouw te geven, maar alle pogingen mislukten. De openbare verkoop in 2017 werd ingetrokken, omdat die uiteindelijk maar 450.000 euro zou opleveren, terwijl 640.000 euro de minimumprijs was. Alle pogingen om een investeerder of concessiehouder te vinden, mislukten ook. De gemeenteraad keurde in oktober vorig jaar opnieuw een verkoop goed.

Deadline: 2 mei

“Nu zijn we opnieuw een stap verder met de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze”, zegt schepen van Patrimonium Ruben Algaba (LB+). “We brengen samen met het studiebureau Value Partners een verkoopsbrochure uit. Tot 2 mei kunnen kandidaten een bod doen. Het bedrag is niet bepaald, er is wel 400.000 euro opbrengst ingeschreven als ontvangst, maar dat kan dus meer of minder zijn."

Vooral invulling primeert

"Voor ons is het niet het financiële aspect dat primeert, maar wel de invulling van het gebouw. Eén van onze primaire doelstellingen is om bruisende dorpskernen te creëren. Daarop zullen we de projectvoorstellen beoordelen. Het is finaal de gemeenteraad die zal toewijzen. In de verkoopsbrochure weerhouden we drie bestemmingen: horeca, sociale- en culturele voorzieningen, vrije beroepen of dienstverlening. De koper moet ook rekening houden met de erfgoedwaarde van het gebouw, want de buitenschil en het zicht zijn beschermd. De kandidaat-koper moet dus bereid zijn om fors te investeren, want het gebouw moet dringend gerenoveerd worden."

Oppositie heeft kritiek

Vanuit de oppositie is er veel kritiek op de verkoop van het oud gemeentehuis. “Een verkoop is geen goed idee,” zegt Roel Anciaux (Samen Anders). “De bevolking werd hierover niet gehoord. Het is de laatste plaats in het hart van Wolvertem-centrum waar we als gemeente een gemeenschapsvormend project kunnen onderbrengen. Ook wij willen dat er in het gebouw een gezellige horeca-uitbating komt, maar er is in Wolvertem ook nood aan vergaderzalen voor de verenigingen, onze jongeren hebben nood aan een repetitielokaal. Er is ook nood aan een plaats voor een cultureel event. Waarom geen overdekte markt? Zoveel ideeën waarin we de bevolking zouden kunnen betrekken. Bij een verkoop veeg je dat allemaal definitief van tafel. Ook op financieel vlak is er geen reden tot verkoop met een verwachte opbrengst van zo’n 300.000 euro.” Ook oppositiepartijen CD&V en Pro kantten zich eerder al tegen een verkoop van het oud gemeentehuis van Wolvertem.