jean_louis_denis.png

Burgemeester Vilvoorde wil niet dat haatprediker Denis taallessen volgt in zijn stad

vrij 22 nov 2019

De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (spa.), wil niet dat Jean-Louis Denis in zijn stad taallessen volgt. Haatprediker Denis, ook bekend als Le Soumis, kwam eind vorig jaar vrij na een celstraf van vijf jaar voor het rekruteren van jongeren om naar Syrië te trekken. Bonte wil dat de overheid snel werk maakt van het opleggen van voorwaarden na veroordelen voor dergelijke feiten.

De Vlaamse werkgelegenheidsdienst VDAB stelde vast dat Denis, die nu in Londerzeel woont, geen Nederlands kent. Daarom werd hij doorverwezen naar het centrum voor basiseducatie in Vilvoorde. Dit centrum bevindt zich echter vlakbij een school waar Denis destijds jongeren actief rekruteerde voor de strijd in Syrië. “Dit leidde tot onrust en geschokte reacties bij de betrokken Vilvoordse gezinnen en hun omgeving,” stelt burgemeester Bonte.

"De Lokale Integrale Veiligheidscel van Vilvoorde is daarom van oordeel dat het niet kan dat Denis die taallessen in Vilvoorde volgt. Ik stel me tevens ernstige vragen bij de aanpak van de VDAB. Uit verklaringen lees ik dat Denis helemaal niet geïnteresseerd is in deze taallessen Nederlands. Hij kan die lessen overigens evengoed volgen in zijn woonplaats Londerzeel," gaat burgemeester Bonte verder.

Deze situatie toont volgens Bonte aan dat de regering of het parlement dringend werk moet maken van de aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie terrorisme om de rechter de mogelijkheid te geven om bij dergelijke veroordelingen ook gedurende een zekere periode na het uitzitten van de straf een TBR (terbeschikkingstelling van de regering) op te leggen. 

“Zo krijgt de strafuitvoeringsrechtbank de mogelijkheid om ook na het uitzitten van de straf gedurende een bepaalde tijd voorwaarden op te leggen,” legt Bonte uit. “Met de Syriëstrijders die naar ons land terugkomen, is het dringend nodig dat hier werk van gemaakt wordt,” klinkt het. “Indien de huidige regering dit niet kan, moet het parlement daar het initiatief voor nemen,” besluit Bonte.