Zaventem geeft voorwaardelijk positief advies voor de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport

don 22 feb

De gemeente Zaventem geeft een voorwaardelijk positief advies voor de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport. Dat is een ander geluid dan zeven andere gemeenten rondom de luchthaven. Die verzetten zich tegen de aanvraag omdat de vergunning onbeperkt is in tijd. Ze maken zich ook zorgen over de impact op het milieu en de omwonenden. Volgens Ingrid Holemans, de burgemeester van Zaventem, is het verhaal genuanceerder dan het lijkt.

Minder geluidshinder en geen extra vliegbanen. Brussels Airport maakt zich sterk dat de nieuwe omgevingsvergunning geen impact zal hebben op omwonenden, ondanks de voorspelde groei. Al zeven gemeenten gaven een negatief advies voor de vergunning, maar de luchthavengemeente denkt daar anders over. "Wij geven een advies dat gunstig is, maar voorwaardelijk. De belangrijkste voorwaarden zijn dat men inderdaad rekening houdt met minder geluidsoverlast en minder vervuiling, ook CO2, “ aldus Ingrid Holemans, de burgemeester van Zaventem.

Holemans vreest door het toenemend aantal passagiers ook meer verkeer op de Zaventemse wegen. Ze hoopt dat de luchthaven daar een mouw aan kan passen.

De gemeente zelf heeft baat bij de luchthaven want die spekt jaarlijks de gemeentekas met ettelijke miljoenen. Dankzij die inkomsten kan de luchthavengemeente de belastingen laag houden. Dat zeven andere gemeenten ‘neen’ zeggen tegen de vergunningsaanvraag, daar heeft Holemans een verklaring voor: "Misschien onder druk van de klachten. Ik denk dat dat te begrijpen is, zeker in het jaar van de verkiezingen."

Reactie Demir

Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir zegt intussen dat het niet uitgesloten is dat ze de nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven koppelt aan verplichtingen om de geluidsoverlast aan te pakken. Dat heeft ze gezegd in de commissie Omgeving van het Vlaams Parlement. In totaal werden meer dan 5.000 bezwaren tegen de aanvraag ingediend.