politie_gooik.jpg

Protest tegen nieuw politiehuis in Gooik

din 13 okt 2015

In Gooik stappen de eigenaars van de grond waarop het nieuwe politiehuis van de zone Pajottenland komt, naar de Raad van State. Ze vrezen dat ze in de toekomst nog meer grond zullen moeten afstaan. Die grond ligt bovendien in kostbaar woonuitbreidingsgebied.

De politiezone Pajottenland wil op de grond, tussen de huidige politiepost in Kester en de Edingsesteenweg, haar commissariaat bouwen. Daarvoor loopt een onteigeningsprocedure.  Gooik stelde een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op dat werd goedgekeurd door de provincie. Maar de eigenaars van de grond waarop het politiehuis komt, gaan daartegen nu in beroep. In het structuurplan staat namelijk dat er later een uitbreiding mogelijk is, waardoor de eigenaars nog meer grond in woonuitbreidingsgebied kunnen verliezen. De beroepsprocedure kan een jaar aanslepen.