kampenhout-sas.jpg

Nieuw RUP voor Kampenhout-Sas

din 24 feb 2015

De provincie heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kampenhout-Sas voorlopig vastgesteld. De provincie reageert hiermee op de vernietiging van het plan voor de bedrijvenzone door de Raad van State. 

Het Raad van State vernietigde vier maanden gelden het RUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ omdat het milieurapport fout werd opgemaakt. Na de uitspraak startte de provincie onmiddellijk een nieuwe procedure.

Daardoor kon er eind 2014 al een nieuw plan-MER worden goedgekeurd en intussen werd er ook een nieuw PRUP vastgesteld. Het plan voorziet in een uitbreiding van het bedrijventerrein met twintig hectaren en een specificatie van de toegelaten activiteiten op de bestaande bedrijvenzone. Volgens het gewestplan mag er veel meer industriële activiteit toegelaten worden op Kampenhout-Sas. Maar de provincie legt beperkingen op omwille van de nabijheid van woningen. “Daarom is het ook niet wenselijk dat er in Kampenhout-Sas gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of dat er afvalverbranding plaatsvindt. Daarom willen we ervoor zorgen dat de nieuwe bestemmingsregels zo snel mogelijk van kracht worden”, benadrukt Dekeyser.

Het nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is wel nog eerst het onderwerp van een openbaar onderzoek. Daarbij kan iedereen opmerkingen formuleren op het PRUP.