brandweer_londerzeel_kazerne.jpg

Heibel rond verhuizing bib naar brandweerkazerne en brandweer naar domein aan A12

vrij 31 maa 2023

De bibliotheek van Londerzeel verhuist op termijn naar de brandweerkazerne, die op haar beurt zal verhuizen naar een KMO-zone langs de A12. Raadslid Gerda Verhulst (N-VA) vindt de kazerne als locatie voor de bib “niet geschikt en veel te duur.” “Dit is net wel goed beleid, we kijken vooruit”, antwoordt burgemeester Conny Moons (LWD). 

De bibliotheek van Londerzeel huist nu in een huurpand in de Molenstraat. “Dat kost de gemeente 80.000 euro aan huur per jaar plus 30.000 euro aan energiekosten”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). “We verwarmen in dat stokoude gebouw nog op stookolie. De bib heeft dringend een nieuwe locatie nodig. Maar ook de brandweer. Die zit ook in een oude brandweerkazerne. De brandweer verhuist daarom vanaf 2026 naar de KMO-zone Eeckhout aan de A12.” 

Renovatie 

“Dan komt de kazerne in het centrum leeg te staan. Daar willen we na renovatie de bibliotheek op de gelijkvloerse verdieping in onder brengen. Er is al een heel traject doorlopen: in het meerjarenplan is 3 miljoen euro voorzien voor de eerste fase: de renovatie van de gelijkvloerse verdieping om daar de bib in onder te kunnen brengen.” 

“De tweede fase omvat de afwerking en de aanpak van de bovenverdieping met cultuurcafé, in de derde fase vatten de omgevingswerken aan. Het project is opgesplitst in fases, zodat het financieel haalbaar blijft door de kosten te spreiden in de tijd.” 

“Torenhoge uitgaven” 

Raadslid Gerda Verhulst (N-VA) is niet akkoord met de verhuizing. “Het is een prestigeproject dat de volgende bestuursploeg opzadelt met torenhoge uitgaven”, zegt Verhulst. “Ons brandweerkorps kan ten vroegste pas in juni 2026 in haar nieuw onderkomen in de KMO-zone Eeckhout langs de A12 terecht.” 

“In het totaal gaat het om een investering van 5 miljoen euro. We stellen ons vragen over de staat van het oude kazernegebouw, de invulling ervan, de omgevingsaanleg en nog meer over de mobiliteitsknoop die dit project teweeg zal brengen. Bij de ombouw van een oude kazerne zullen de renovatiekosten alleen maar aanzienlijk oplopen.” 

Stappenplan 

“We kijken net vooruit”, antwoordt burgemeester Moons. “Als we nu geen verdere beslissingen in het stappenplan nemen, blijft de bibliotheek ook in een oud en duur huurgebouw zitten. Het is een heel traject waarbij de buurt wordt bevraagd. Een bibliotheek en brandweerkorps verhuis je niet zomaar. Nu zitten we in de gunningsfase.” 

“Daarna volgt de ontwerpfase en dat definitief ontwerp moet dan nog door alle bestuursorganen worden goedgekeurd. Pas dan kan de aannemer beginnen. Volgend jaar is bovendien een verkiezingsjaar waarbij er geen nieuwe beslissingen kunnen worden genomen. Daarom dat we eind vorig jaar al dit dossier hebben opgestart, zodat de verhuis binnen enkele jaren een feit kan zijn.”