verkoop_gronden_merchtem_parking_school_brussegem.jpg

Merchtem investeert opbrengst grondverkoop in veilige oversteek en extra parkeerplaatsen Rinkeling-school

zat 30 dec

In Brussegem komt er aan de Brusselsesteenweg een veilige oversteekplaats aan de Rinkeling-school én een parking voor zestig wagens. Het gaat om een investering met een deel van de recordverkoop van 41 hectare landbouwgrond van het OCMW en de gemeente Merchtem. 

Sinds begin dit jaar verkoopt het gemeentebestuur van Merchtem 41 hectare landbouwgrond. Het gaat in oppervlakte om de grootste verkoop van landbouwgronden in Merchtem ooit. De totale opbrengst wordt geschat op ruim 2,2 miljoen euro. “Het houden van landbouwgronden is geen kerntaak van de gemeente”, zegt schepen van Financiën David De Valck (Open VLD, LVB).  

“De opbrengsten hiervan zijn laag en er komt heel veel administratie bij kijken. De verkoop van die gronden gebeurt in fases. Pachters krijgen steeds voorrang en hebben in de meeste gevallen ook hun voorkooprecht uitgeoefend. Er is nu voor zo’n 1,5 miljoen euro aan landbouwgrond verkocht. In het voorjaar van 2024 zal online via Biddit de tweede openbare verkoop starten. We kozen er doelbewust voor om niet alle landbouwgronden in één keer te verkopen, want dat zou de markt kunnen ontwrichten.”  

Het gemeentebestuur heeft niet alle landbouwgronden verkocht. “Strategische landbouwgronden hebben we behouden”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Die gronden kunnen worden omgezet naar bos of open ruimte. De opbrengst van de verkoop van landbouwgronden, wordt geherinvesteerd.” 

“Zo kochten we ook gronden aan, zoals aan de Reedijk en de Krekelendries. Die gronden zijn niet bebouwd en benutten we als parkeerruimte.” De gemeente kocht in 2022 in Brussegem ook twee percelen recreatiegrond van 85,36 are aan voor 904.816 euro. De percelen zijn gelegen tussen de Brusselsesteenweg en het kaatsplein / parking van de Gemeentelijke Feestzaal Brussegem.  

Scholenbouw
 “We kochten die gronden om er aan scholenbouw te kunnen doen”, gaat burgemeester Maarten Mast (LVB) verder. “De bedoeling is om op termijn een nieuwe schoolsite voor de Rinkeling te realiseren. De school is nu gelegen in de Dorpsstraat zonder uitbreidingsmogelijkheden en met heel wat knelpunten op vlak van mobiliteit.” 

“Daar gaan we in 2024 al verandering in brengen. Zo wordt op de grond die we kochten aan de overzijde van de school aan de Brusselsesteenweg, een grote parking met 60 extra plaatsen en laadpalen voor elektrische wagens gerealiseerd.” 

“Na de realisatie van de parking, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de oversteekplaats op de Brusselsesteenweg aan de school veiliger maken met een middeneiland. Het AWV gaf hiervoor haar akkoord.” 

“Maar we gaan dus eerst de parkeerplaatsen realiseren, voordat de andere aan de steenweg voor de veilige schoolomgeving worden geschrapt. De nieuwe parking zal zo’n 300.000 euro kosten. In 2024 gaan we ook een grondenruil realiseren met de Vrije Basisschool Rinkeling om een nieuw schoolgebouw op de site tussen de Brusselsesteenweg en de Gemeentelijke Feestzaal Brussegem te kunnen realiseren.”