Donderdagmarkt Kapelle-Op-den-Bos

Oppositie tegen verhuizing markt: “Vrezen dat het marktgevoel zal verdwijnen”

don 18 apr

De verhuizing van de donderdagmarkt in Kapelle-op-den-Bos stuit op protest. Oppositiepartijen cd&v en proKA zijn tegen, maar de meerderheid (N-VA, Groen) wil het plan toch uitvoeren. Hoe de donderdagmarkt in Kapelle-op-den-Bos aantrekkelijker gemaakt kan worden, is al langer voer voor discussie in de kanaalgemeente.

Marktbezoek ProKa

“De meerderheid besliste om de wekelijkse markt na de werken op het Marktplein te verhuizen naar de Mechelseweg”, zegt fractieleider Dirk Hermans (proKA). “Uit het nieuwe marktplan blijkt dat de kramen ver uit elkaar staan, waardoor het marktgevoel zal verdwijnen. Het contact tussen de mensen en de markkramers onderling zal verdwijnen.” Volgens proKa zijn ook de marktkramers zelf tegen een verhuizing.

Marktbezoek cd&v

Oppositiepartij cd&v wil de donderdagmarkt ook op het Markplein behouden en lanceert een vijf-puntenplan. “De afgelopen jaren is het aantal kramen sterk afgenomen en door de werken in het centrum is de markt moeilijker bereikbaar”, stelt fractieleider Mathias Diricx (cd&v). “We vragen bijvoorbeeld om de vergoedingen die de marktkramers aan de gemeente betalen, af te schaffen. Maar de meerderheid nam dat niet aan.” Met die maatregel hoopt cd&v dat nieuwe marktkramers de weg zouden vinden naar Kapelle-op-den-Bos.

“Daarnaast vraagt cd&v om het busje van de gemeente weer op vaste tijdstippen in te zetten om inwoners van en naar de markt te brengen. Momenteel rijdt het busje enkel op afspraak. We roepen ook op om actief op zoek te gaan naar nieuwe kramen, minder administratie op te leggen aan de marktkramers en meer acties en evenementen uit te werken op en rond de markt.”

Reactie gemeente

“Met de verhuizing van de markt naar de Mechelseweg willen we het marktgebeuren net weer aantrekkelijker maken”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Er zijn steeds minder handelszaken in de Mechelseweg en we willen diegene die er zijn, betrekken bij het marktgebeuren. Na de werken op het Marktplein, zal de markt vermoedelijk dit najaar naar de Mechelseweg verhuizen.”

En De gemeente organiseert wel acties, vindt Huysmans. "In april kan je met een spaaractie stempels sparen als je bij de marktkramers een aankoop doet. Er zijn Kapellebons te winnen. Daarnaast is er de Feestmarkt op donderdag 9 mei 2024 met muziek van een DJ en animatie.”