Het commissariaat van de zone KASTZE aan de Tervuursesteenweg wordt leeggemaakt

Politie KASTZE verhuist komende jaren naar twee tijdelijke locaties

don 18 apr

De diensten van politiezone KASTZE verhuizen tijdelijk naar twee locaties, nu het startschot is gegeven voor de vernieuwing van het huidige politiecommissariaat aan de Tervuursesteenweg. Een deel van het gebouw wordt vervangen door een nieuwbouw en een ander gedeelte wordt gerenoveerd. "Een kwalitatieve dienstverlening blijft tijdens de werken voorop staan," klinkt het.

Het commissariaat van KASTZE aan de Tervuursesteenweg bestaat uit twee gebouwen. Een lager gelegen gedeelte dateert van de jaren '80 en was daarvoor een buurtwinkel. Een nieuwer gedeelte dateert van begin jaren 2000. "Dat oude gedeelte hebben we in de jaren '80 wel gerenoveerd om er onze politiediensten er in onder te brengen, maar eigenlijk was de constructie nooit ideaal voor wat bij een politiegebouw nodig heeft," licht korpschef Filip Van Steenbergen toe. "Denk bijvoorbeeld aan arrestatiezones of wapenopslag." Het oude gebouw wordt daarom afgebroken en zal plaats ruimen voor een nieuwbouw. Het andere gedeelte van het huidige commissariaat wordt gerenoveerd.

Inwoners van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst kunnen de komende twee jaar terecht in een tijdelijke wijkpost in het gemeentehuis van Steenokkerzeel of bij het nieuwe zonaal onthaal in Kampenhout. "Want de kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking blijft natuurlijk voorop staan," benadrukt Van Steenbergen. "Vanaf volgende week wordt het zonaal onthaal georganiseerd vanuit Kampenhout. In de Gemeentehuisstraat 14 richten we aan de achterkant van het gemeentehuis een kantoor in voor al onze diensten. Daar kunnen mensen elke werkdag terecht van 7 uur tot 19 uur."

Korpschef Filip Van Steenbergen van KASTZE op de nieuwe tijdelijke locatie voor de politiezone