Vlaams Belang hekelt aanwerving Franstalige postbodes in Zaventem

woe 14 jul 2021

Vlaams Belang hekelt de aanwerving van Franstalige postbodes in Zaventem. Na de recente staking in het verdeelcentrum Zaventem van bpost werd overeengekomen dat er Franstaligen als postbode zouden worden aangeworven als oplossing voor het steeds weerkerend personeelsprobleem.

De Franstalige postbodes zouden wel eerst een ‘taalbad’ Nederlands krijgen. Maar dat is ruim onvoldoende voor Vlaams Belang. “Er zijn nu al postbodes in dienst die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Er is duidelijk gebleken dat zij in de verfranste wijken het Frans als communicatietaal hanteren", zegt provinciaal secretaris van Vlaams Belang Eddy Longeval. "De aanwervingspolitiek van bpost zorgt voor verdere verfransing van de Rand en versterkt - vooral bij Franstalige Brusselaars - het imago dat Zaventem een tweetalige gemeente zou zijn. Als overheidsbedrijf dient bpost de geest van de taalwetgeving te respecteren."

Vlaams Belang verwerpt dan ook de aanwervingspolitiek en wil een nauwere samenwerking tussen bpost en de VDAB. Volgens bpost respecteert het bij aanwervingen steeds de taal. “De staking de voorbije weken is er gekomen omdat er vooral een personeelstekort was”, reageert woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Wij willen er met de extra mensen vooral voor zorgen dat we continuïteit, kwaliteit van de dienstverlening kunnen verzekeren, dat de mensen hun kranten, brieven en pakjes tijdig en correct ontvangen. We zijn er van overtuigd dat de inwoners van Zaventem dat vooral verwachten van bpost.”