hoedententoonstelling_kalpak.jpeg

Hoedententoonstelling laat je kennismaken met andere culturen

vrij 8 okt 2021

In Buizingen opent vandaag een hoedententoonstelling in De Kalpak, de tot hoedenmuseum omgeturnde woning van Hilde Lemey. Haar collectie bestaat ui 160 etnische hoeden die zij vooral verzamelde tijdens haar werk als onderwijsconsulente in Azië en Afrika. Een bezoek aan de expo wordt een rondleiding waarbij je ondergedompeld in rituelen, eeuwenoude culturele en artistieke rijkdom van volkeren. Het thema van de tentoonstelling is dan ook toepasselijk ‘Hoed af… de Wereld’.

Hilde Lemey uit Buizingen kan niet anders dan gepassioneerd zijn door hoofddeksels en de verhalen die daarmee gepaard gaan. Ze richtte niet alleen haar eigen woning in tot hoedenmuseum, maar maakte ook een reizende tentoonstelling van een dertigtal hoeden waarmee ze langs scholen trekt en kinderworkshops geeft. “Door de eeuwen heen droegen mensen hoofddeksels om verschillende redenen,” vertelt ze. “Aan elke hoed uit de collectie is een verhaal verbonden dat kinderen een genuanceerd beeld geeft over andere culturen: “huisvesting, rituelen, feesten, taal, spelen,… Via de hoeden maken kinderen kennis met ceremonies die belangrijke momenten in een mensenleven aangeven,” aldus Lemey.

Vandaag vindt de opening van de tentoonstelling in De Kalpak plaats. Die gaat gepaard met het project ‘Kunst boven de bareel’ dat in Halle wordt georganiseerd. Twee deelnemende kunstenaars stellen ook in De Kalpak tentoon.

In ons nieuws zie je hoe Hilde haar passie beleeft. Meer info vind je hier.