circulatieplan_meise2.jpg

Gemeenteraad keurt aangepast circulatieplan centrum Meise goed

din 20 jul 2021

De gemeenteraad van Meise heeft het licht op groen gezet voor het circulatieplan in het centrum van de gemeente. Dat plan omvat onder meer een uitgebreide zone 30 en de invoering van fietsstraten. Enkele straten worden dan weer deels of volledig eenrichtingsverkeer. Vorig jaar voerde Meise al eens een circulatieplan. Dat leverde toen heel wat protest op, met onder meer een petitie van 2.600 handtekeningen. 

Na de vele kritieken vorig jaar legde de gemeente Meise het circulatieplan opnieuw op de tekentafel. Na overleg met bewoners werd het plan aangepast. Het circulatieplan moet de verkeersveiligheid in het centrum van Meise vergroten. Volgens de gemeente gaat die al jaren achteruit door het vele verkeer en de weinige ruimte voor voetgangers en fiets, smalle straten en onveilige schoolomgevingen.

“Het doel is om doorgaand verkeer dat niet in het centrum moet zijn, om te leiden naar de Nieuwelaan zodat de Brusselsesteenweg een straat wordt voor plaatselijk verkeer en zwakke weggebruikers”, zegt schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans. “Daarvoor nemen we verschillende maatregelen. Zo krijgen fietsers, voetgangers én auto’s elk hun plaats en zorgen we voor veiliger en vlotter verkeer in en rond het centrum van Meise.”

Zo wordt de bestaande zone 30 uitgebreid. Verder komt er een woonerf in de straten rondom de markt. Daarnaast worden ook fietsstraten ingevoerd, worden straten eenrichtingsverkeer en komt er een permanente knip in de Beauffortstraat. Het marktplein zal niet volledig autoluw worden, zoals in het oorspronkelijke plan voorzien was.

“Er zullen minder parkeerplaatsen zijn dan nu het geval is, maar door de herinrichting van de carpoolparking wordt op korte wandelafstand meer parking gecreëerd voor wagens. De eerste maatregelen worden de komende maanden uitgevoerd, de heraanleg van pleinen en wegversmallingen volgen daarna. Na 2023 komen tot slot de fietspaden in het zuidelijk deel van de Brusselsesteenweg aan bod”, aldus Thaelemans.