livingtomorrow_mobilieit.jpg

Living Tomorrow wekt mobiliteit van morgen tot leven: “Innovaties beter laten begrijpen”

din 28 nov

Bezoekers kunnen voortaan de mobiliteit van de toekomst ontdekken in het belevingscentrum van Living Tomorrow in Vilvoorde. Het zal demoruimtes uitwerken die de innovaties op het vlak van mobiliteit tastbaar moeten maken bij het brede publiek. “Daardoor kunnen bezoekers de impact van opkomende technologieën beter begrijpen en kunnen ze inspelen op een snel veranderende wereld”, zegt Frank Beliën van Living Tomorrow.

In 2021 werd de Mobiliteitsvisie 2040 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarin staat waar Vlaanderen naartoe wil met de mobiliteit in Vlaanderen. Enkele belangrijke doelstellingen zijn onder meer een forse vermindering van het aantal zware verkeersslachtoffers, een emissievrij vervoer, een vlotte en naadloze mobiliteit en een reductie van de materiaalvoetafdruk.

Daarvoor doet Vlaanderen ook beroep op innovatie. Om die tastbaar te maken, sluit Vlaanderen nu een overeenkomst met Living Tomorrow in Vilvoorde. Zij zullen daarvoor jaarlijks een drietal demo’s ontwikkelen. “Een voorbeeld is de digitale beleving van combimobiliteit en Hoppinpunten of de mogelijkheden van autonome binnenvaarttechnologie bij een tekort aan bestuurders”, klinkt het bij Living Tomorrow.

Via de samenwerking wil Vlaanderen burgers, beleidsmakers en bedrijven laten kennismaken met de mobiliteit van morgen. “We willen het draagvlak voor de Mobiliteitsvisie 2040 vergroten, de bereidheid tot verandering verhogen en mogelijke onzekerheden bij het publiek wegwerken. Het is belangrijk om onze visie laagdrempelig en zo visueel mogelijk aan een breed publiek te brengen en op die manier hun reacties in kaart te brengen. Zo kunnen we onze beleidsvisie ook continu evalueren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.