leirekensroute.jpg

Natuurpunt ziet fietssnelweg op Leirekensroute niet zitten

zon 3 jan 2021

Natuurpunt Londerzeel heeft bezwaar ingediend tegen de geplande fietssnelweg F27 op de Leirekensroute. De provincie wil van het bestaande recreatieve fietspad een functionele fietssnelweg maken dat tot vijf meter breed is. “De open ruimte zal hierdoor nog meer versnipperd geraken,” reageert voorzitter van Natuurpunt Eric Daelemans uit.

De plannen voor de aanleg van een fietssnelweg aan de Leirekensroute stuiten op onbegrip bij Natuurpunt Londerzeel. “Ten noorden van de Watermolenstraat wil men het fietspad doortrekken langs de oude spoorbedding richting Moorhoek en het station,” legt voorzitter Eric Daelemans uit. “Indien de plannen ongewijzigd doorgaan, zullen hiervoor bomen en struiken moeten worden gekapt, zal verharding worden aangebracht, wordt de natuur verstoord, zal voor de doortrekking ook landbouwgrond moeten worden ingenomen en wordt de open ruimte nog meer versnipperd.”

Alternatief
Volgens Natuurpunt is vlakbij en parallel met de oude spoorwegbedding nochtans een prima alternatief voorhanden via de Drietorenstraat waar tussen de woningen een fietsstraat komt en waar verderop een nieuw en degelijk fietspad werd aangelegd. “Natuurpunt is uiteraard voorstander van veilige fietspaden, maar dan liefst langs bestaande infrastructuur en niet als dat ten koste gaat van landbouwgrond en van zeer waardevolle natuur die zal worden aangetast. Het schrijnende is dat fietsers op erbarmelijke of helemaal geen fietspaden mogen blijven verder rammelen in en tussen de dorpskernen, terwijl er heel veel geld gespendeerd zal worden aan een ‘snelweg’ die nauwelijks om die reden zal worden gebruikt.”