Provincie geeft gunstig advies voor aanleg sneltram Willebroek-Brussel

din 16 mei 2017

De Vlaams-Brabantse provincieraad geeft een gunstig advies voor de aanleg het sneltramtracé tussen Willebroek en Brussel-Noord. Tot 29 mei loopt in Vlaanderen een openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de aanleg van dit tramtracé moet mogelijk maken. 

Het provinciebestuur ondersteunt ten volle het initiatief voor de aanleg van de drie tramlijnen. De uitbouw van een kwalitatief openbaar vervoer wordt immers beschouwd als een essentieel onderdeel van de oplossing voor de zware mobiliteitsproblematiek in de provincie. In haar eigen provinciaal ruimtelijk structuurplan wil de provincie voor deze regio maximaal de kaart van het openbaar vervoer trekken. De uitbouw van een openbaarvervoersas langsheen de A12 is hierbij prioritair.

In het raam van dit openbaar onderzoek werd vanuit diverse hoeken echter al kritiek geuit op het feit dat er tussen Wolvertem en Londerzeel circa 6,5 ha bos moet verdwijnen. Ook de oprit van de A12 aan de Plantentuin van Meise moet noodgedwongen verdwijnen. Hier spreekt de provincie zich echter niet over uit. "We geven alleen advies binnen onze eigen bevoegdheden en toetsen het voorstel aan ons eigen structuurplan. We dringen wel aan op voldoende overstapmogelijkheden tussen tram en fiets", aldus gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld). De provincie wil parallel aan de A12 overigens ook nog een fietssnelweg aanleggen.