Nieuwe subsidieregeling in de Vlaams Rand

vrij 18 sep 2015

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor projecten die het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand ondersteunen.  Minister Weyts wil op die manier zijn middelen efficiënter inzetten. Maar een aantal verenigingen vreest uit de boot te zullen vallen.

Minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts heeft per jaar 200.000 euro ter beschikking om initiatieven te steunen die het Vlaamse en groene karakter van de Rand versterken.  Tot nog toe werd dat geld verdeeld over tientallen verenigingen die, bijvoorbeeld, fuiven, festivals, sportwedstrijden of andere evenementen organiseren.  Maar volgens Weyts is de link met Vlaanderen of het Vlaams karakter soms ver te zoeken.  Daarom zullen voortaan gemeentebesturen, OCMW's, verenigingen of gewoon mensen met een goed idee, projecten kunnen voorstellen die dan door een jury zullen beoordeeld worden.  Het aantal gesubsidieerde initiatieven zal beperkter zijn, maar die zullen wel meer geld krijgen.  Maar heel wat kleine verenigingen die nu een paar duizend euro krijgen, vrezen dat ze uit de boot zullen vallen en dat hun evenement ten dode opgeschreven is.