Geert Selleslach, hoofdredacteur van RandKrant

Ook RandKrant warmt op voor de verkiezingen

maa 8 apr

Elke maand pluist onze redactie RandKrant uit. Deze maand belanden we bij hoofdredacteur Geert Selleslach zelf. Hij kroop in zijn pen om een stand van zaken te maken van de Vlaamse Rand. Aanleiding zijn de verkiezingen van 9 juni, dan trekken we met z'n allen naar het kieshokje voor de regionale verkiezingen. Hoe heeft de Rand het de voorbije jaren gedaan? Wat zijn de uitdagingen en hoe ziet de toekomst eruit?

Geert Selleslach is sinds 2008 hoofdredacteur van RandKrant. Naar aanleiding van de verkiezingen interviewde hij deze maand vier personen die de Vlaamse Rand door en door kennen. Zo wil RandKrant een zicht te krijgen op hoe het er in onze regio écht aan toe gaat. “We peilden naar de belangrijkste verwezenlijkingen in de Vlaamse Rand van de voorbije vijf jaar. Zo hebben we gezien dat verschillende organisaties die in aanraking komen met het beleid rond de Rand kunnen en willen samenwerken.”

De uitdagingen zijn dan ook groot en die zijn eigen aan de regio. Selleslach denkt aan de bevolkingstoename, de mobiliteit of het nijpende tekort aan schoolbanken. Maar ook aan huisvesting. “Op de privémarkt een woning vinden, is heel duur. Veel mensen constateren dat hun jongvolwassen kinderen geen woning meer vinden in de Vlaamse Rand. En dan is er ook nog het gigantische tekort aan sociale woningen,” klinkt het.

Een mogelijke oplossing voor die specifieke problemen is de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio. Dat zou meer geld in het laatje brengen. “En ik heb het gevoel dat ze daar in het Vlaams parlement wel voor willen gaan. Niet iedereen ziet het op dezelfde manier, maar over het basisprincipe is geen discussie meer,” aldus Selleslach.

Meer over de verkiezingen en uitdagingen in de Vlaamse Rand lees je in de jongste én de komende edities van RandKrant.