dr_neder_en_lands1.jpg

Dokter Neder en Dr. Lands geven anderstalige ouders voorschrift voor Nederlands spreken op school

vrij 17 nov

Net zoals in vele andere Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand, zijn er ook in de Nederlandstalige Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel heel wat anderstalige kleuters en leerlingen ingeschreven. Zij worden op school afgezet en gehaald door ouders die ook onderling een andere taal spreken. Om de ouders duidelijk te maken dat Nederlands in het belang van hun kind de omgangstaal is op school, wordt er nu een ludieke actie georganiseerd: Dr. Neder en Dr. Lands.  

Een hele week worden de ouders die hun kind op school komen halen in de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel zo aangesproken door Dr. Neder en Dr. Lands. Ouders die geen Nederlands begrijpen, krijgen vervolgens een voorschrift mee naar huis met daarop de uitleg waarom het belangrijk is om Nederlands te spreken op de school van hun kind. De ludieke actie wordt georganiseerd door de directie en het leerkrachtenteam.  

"Hallo, ik ben dokter Neder en dit is dokter Lands. Een fijne dag gehad mijnheer? Wat heb je precies gedaan?” Aan de hand van enkele eenvoudige vragen, achterhalen twee leerkrachten van VBS Mater Dei, die zich als Dr Neder en Dr. Lands voordoen, of de ouders hen begrijpen. “Deze mijnheer is tweetalig en krijgt een pluim”, zegt juf Veerle, die vandaag Dr. Neder is. “Maar we hebben ook al enkele voorschriften uitgedeeld aan ouders die geen Nederlands spreken. Op dat voorschrift wordt hen duidelijk gemaakt wat het doel van deze ludieke actie is. Je kan het honderd keer vragen, maar de boodschap blijft niet altijd hangen. Vandaar deze ludieke actie. Een week lang zijn er twee leerkrachten die zich verkleden in Dr. Neder en Dr Lands. Zij wachten de ouders op het einde van de schooldag op de speelplaats op voor een klein ludiek onderzoek. We starten een spontaan gesprekje en als daaruit blijkt dat ze ons niet begrijpen, dan geven we een voorschrift ‘Spreken van Nederlands op school’ mee.” 

Het voorschrift dat de ouders meekrijgen, vermeldt dat in de school door alle betrokkenen (kinderen, maar ook ouders) alleen het Nederlands als omgangstaal wordt gebruikt. “Aan de anderstalige ouders vragen wij uitdrukkelijk om het Nederlandstalig karakter van de school te eerbiedigen. Op school wordt uitsluitend het Nederlands gebruikt. Uw inzet is zeer belangrijk om uw kind het vereiste taalniveau te laten bereiken dat nodig is om op onze school de lessen met succes te kunnen volgen. De voertaal van brieven, gesprekken en oudercontacten zijn steeds in het Nederlands.”  

De directeur verstuurde vorige maand ook een mail naar alle ouders om het belang van het gebruik van het Nederlands op school te benadrukken.