studiedagbrio.jpg

Studiedag BRIO in Linkebeek: 'Meer onderzoek nodig naar jongeren in Vlaamse Rand'

woe 19 apr 2023

De bevolking in de Vlaamse Rand, en dan vooral het aandeel jongeren, groeit snel. Vaak gaat het ook om jongeren die thuis geen Nederlands spreken. Dat zorgt voor flink wat uitdagingen in de scholen in onze regio. Experten en ervaringsdeskundigen uit het onderwijs bogen zich vanmiddag in het Linkebeekse gemeenschapscentrum de Moelie over die kwestie, op initiatief van het onderzoekscentrum BRIO van de VUB.

Wat zijn de onderwijsontwikkelingen en mogelijkheden in de Vlaamse Rand? Rond die vraag wisselden vanmiddag experten en ervaringsdeskundigen van gedachten in gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek. De demografische context van de Vlaamse Rand is namelijk bijzonder. “In de Vlaamse Rand is het aandeel aan 0-19-jarigen niet alleen groter dan in het Vlaams Gewest, de spreiding van het aandeel jongeren is er ook veel diverser”, zegt VUB-onderzoeker Gide Van Cappel. “De Vlaamse Rand volgt de demografische bewegingen die zich voordoen in de grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar zien we, net zoals in de Vlaamse Rand, een stijging in het aandeel van jongeren, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest waar het aandeel jongeren proportioneel afneemt. Het groeiend aandeel jongeren, en het diverse karakter daarvan, kunnen voor wezenlijke uitdagingen zorgen op het vlak van onderwijs en vrije tijd, zeker wat betreft inclusiviteit.” BRIO pleit daarom voor specifiek onderzoek naar en onder de jongeren in de Vlaamse Rand.