stijn_quaghebeur.png

Mobiliteitsplan Vervoerregio Vlaamse Rand telt 133 maatregelen voor betere mobiliteit

din 19 dec

Het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Vlaamse Rand is goedgekeurd door Vlaanderen. Het plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de Rand rond Brussel uit en omvat concrete acties om die toekomstvisie te realiseren. “Het plan moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio en wil een antwoord bieden op de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst,” zegt voorzitter van de Vervoerregio Vlaamse Rand Stijn Quaghebeur.

 

De Vervoerregio Vlaamse Rand werd in 2019 opgericht, toen de Vlaamse overheid met Hoppin, de nieuwe visie rond basisbereikbaarheid, op de proppen kwam. Het platform moet de mobiliteitsuitdagingen aanpakken over de gemeentegrenzen heen. De Vervoerregio Vlaamse Rand omvat 33 gemeenten rond Brussel en brengt lokale besturen en mobiliteitspartners rond de tafel.

Het regionaal mobiliteitsplan telt 133 concrete maatregelen die ertoe moeten leiden dat de mobiliteit in de regio verbetert en duurzamer wordt. Speerpunten zijn betere fietsvoorzieningen, comfortabele verbindingen met trein en bus, een robuust wegennetwerk, Hoppinpunten, goederen- en transportstromen voor vrachtverkeer en ruimte en mobiliteit die verder op elkaar worden afgestemd zodat locaties voor wonen, werken en school beter bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer.