delijn_chauffeur.jpg

Vilvoorde verzet zich met klem tegen schrappen van buslijnen: “Oud-Koningslo wordt witte vlek”

woe 29 nov

De stad Vilvoorde vreest dat er vanaf volgend jaar een witte vlek dreigt te ontstaan in het openbaar vervoer midden in de stedelijke rand rond Brussel. Door de realisatie van het Ringtrambustracé dreigt Oud-Koningslo elke busverbinding te verliezen. “De duizenden inwoners van Koningslo zijn hiervan de dupe”, klinkt het.

De stad Vilvoorde heeft sinds het begin van de discussie rond het meest optimale Ringtrambustracé aangedrongen op het behoud van de busbediening. Vandaag blijkt dat er noch binnen het traject Basisbereikbaarheid en Vervoer op Maat, noch binnen het Regionaal Mobiliteitsplan Vlaamse Rand iets voorzien is om de busbediening van Oud-Koningslo te behouden. De gemeenteraad keurde een motie goed om het probleem bij de Vlaamse en Brusselse overheden aan te klagen.

“De Lijn heeft jaren geleden al de opdracht gekregen om een alternatief uit te werken. Sindsdien worden we van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker. “De laatste gesprekken vat ik samen als: “Er is niets voorzien. Praat met De Lijn. Waarop de Lijn zegt: vraag het aan de MIVB. Of organiseer zelf iets. We wachten bij wijze van spreken al zeven jaar op een bus die niet komt.”

Het gaat om een dichtbevolkte buurt met een groot woonzorgcentrum, Living Tomorrow en op termijn een nieuwe wijk met 400 woongelegenheden. Het Vilvoords stadsbestuur houdt vast aan een volwaardige bediening van de kern van Koningslo. De stad heeft immers geen middelen om zelf openbaar vervoer te organiseren of te financieren.

“Zware subsidies voor elektrische auto’s blijken belangrijker dan performant openbaar vervoer, en dit in een wijk die vandaag al platgereden wordt door sluipverkeer. Gemakshalve wijst men dan maar naar de MIVB of de stad. De duizenden inwoners van Koningslo zijn hiervan de dupe”, aldus burgemeester Hans Bonte.