Klachten tegen uitbreiding bouwtaks zijn ongegrond: "Ontwikkelaars moeten bedrag blijven betalen"

woe 26 apr 2023

Projectontwikkelaars die in Halle grote bouwprojecten willen realiseren, moeten een hoge bouwtaks blijven betalen. Die taks voerde de stad Halle in om de bouwwoede te stoppen, maar twee ontwikkelaars dienden een klacht in tegen de beslissing. Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid oordeelt nu dat die klachten ongegrond zijn.

Eind vorig jaar breidde de stad Halle z’n bouwtaks uit. Onder andere de bouw van bijkomende wooneenheden en kavels wordt extra belast. Ontwikkelaars moeten per pand dat ze bouwen een bedrag betalen dat kan oplopen tot 10.000 euro. Twee projectontwikkelaars dienden een klacht in tegen die bouwtaks. Volgens hen was het belastingreglement onwettig en onvoldoende gemotiveerd. Het bedrag van de belasting zou ook onredelijk hoog zijn.

“Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur onderzocht de klachten en oordeelt dat ze ongegrond zijn. De uitbreiding van het belastingreglement is dus wettelijk in orde en het reglement blijft onveranderd van kracht”, klinkt het bij burgemeester Marc Snoeck. “Door de invoering van een bouwtaks krijgt de stad een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de aanleg van infrastructuur en het openbaar domein en kan ze ook werk maken van een kwalitatieve omgeving.”