Rubensveld blijft open ruimte

don 25 jun 2020

Opwijk gaat twee van zijn drie woonuitbreidingsgebieden herbestemmen naar open ruimte. Het gaat om de Korruit en het veelbesproken Rubensveld. Daar wil een projectontwikkelaar al bijna tien jaar woningen bouwen, maar de gemeente Opwijk heeft zich altijd verzet tegen de plannen. Nu wil Opwijk het gebied inkleuren als open ruimte.

De Opwijkse gemeenteraad keurde eergisteren unaniem het bestek goed voor de opmaak van twee ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarvoor is zo’n 30.000 euro voor voorzien. De plannen moeten het Rubensveld en de Korruit herbestemmen naar open ruimte. Beiden zouden daardoor hun status als woonuitbreidingsgebied verliezen, waardoor het niet meer mogelijk wordt om er woningen te bouwen.

Vooral het Rubensveld is een veelbesproken dossier. Een ontwikkelaar wil er woningen bouwen, een project dat al sinds 2012 op tafel ligt. “We willen niet dat Rubensveld ontwikkeld wordt, nu de vergunning ook geweigerd is door de Deputatie, is dit het juiste moment om het gebied definitief te herbestemmen naar open ruimte.”  Aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA).

De gemeente Opwijk verwijst ook naar de nieuwe planschadevergoeding van de Vlaamse overheid. Planschade kunnen eigenaars van gronden eisen als hun grond aan waarde verliest als die herbestemd wordt. “De nieuwe regeling zal voor gemeenten duurder uitvallen dan de huidige regeling van planschadevergoeding. Ook daarom vinden we het nu het moment om de herbestemming op te starten. Nu vallen we nog onder de huidige regeling”, aldus De Coninck.

Ook het gebied Korruit blijft gevrijwaard. Dat gebeurt vooral als compensatie voor bestemmingswijzigingen van onder meer de Tesseskouter en de site Colruyt. Wat de uiteindelijke bestemming van beide gebieden wordt, zal zijn moeten blijken uit het ontwerp van de beide ruimtelijke uitvoeringsplannen.