Sociale woningen in Halle

Woonpunt Zennevallei voert strijd tegen domiciliefraude: “Vaak loos alarm”

woe 3 apr

Woonpunt Zennevallei heeft de voorbije jaren elf onderzoeken gevoerd naar domiciliefraude. Zo kan iemand die een eigendom heeft in het buitenland, niet huren bij de sociale woonmaatschappij. “Vaak blijkt het om loos alarm te gaan, maar we treden op als dat moet. Een sociale woning moet terechtkomen bij diegenen die het echt nodig hebben”, zegt Bart Vranken, directeur van Woonpunt Zennevallei.

Van de elf onderzoeken die Woonpunt Zennevallei voerde, bleek het in één geval om fraude te gaan. Het huurcontract werd beëindigd en de huurder moest de sociale korting en de gerechtskosten. Er lopen momenteel nog twee onderzoeken. Zo’n vijftal huurders hebben zichzelf aangegeven voor het bezit van buitenlandse eigendommen. In totaal vorderde Woonpunt Zennevallei voor meer dan 230.000 euro aan sociale kortingen terug.

“Het aantal fraudegevallen bij Woonpunt Zennevallei is bijzonder laag en ligt veel lager dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt directeur Bart Vranken. “Bovendien blijkt het aantal huurders met binnenlandse eigendommen groter te zijn. Jaarlijks gaat het om zo’n 20-tal dossiers. Vaak gaat het hierbij om huurders die eigendom hebben verworven na een erfenis of schenking. Zij krijgen net als bij buitenlandse eigendom steeds één jaar de tijd om hun gedeelte in de eigendom te vervreemden. Meestal wordt hieraan voldaan en kunnen zij blijven huren.”