Zaventem stelt zich vragen bij provinciaal ruimtelijk beleidsplan: “Geen fan van bovenlokale regels”

woe 1 maa 2023

Het actiecomité Sterrebeek vreest dat de gemeente Zaventem verder zal verstedelijken door het nieuwe beleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant. Ook de gemeente zelf heeft bezwaren tegen dat plan. “We willen absoluut de open ruimte bewaren. De hele gemeente mag dan ook niet over dezelfde kam geschoren worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.

Vlaams-Brabant stelde een beleidsplan op om aan te geven hoe het ruimtegebruik er de volgende tientallen jaren moet uitzien in de gemeenten in onze regio. “Daarin worden alle deelgemeenten van Zaventem ingedeeld als zogenaamde hoogdynamische woonkernen, waarbij de nadruk ligt op verdere bouwverdichting, meer bouwlagen en het ongebreideld aansnijden van binnengebieden”, zegt Luc Caluwaerts van actiecomité Sterrebeek 2000. “We willen dat Sterrebeek ingedeeld wordt als landelijke dorpskern om de verdere verstedelijking en verkaveling een halt toe te roepen.”

Het actiecomité heeft ook kritiek op de aanpak van de gemeente, dat volgens hen heeft nagelaten het beleidsplan na te lezen en de impact ervan te analyseren. De gemeente Zaventem heeft intussen zelf een bezwaar ingediend. “Met onze eigen regels gaan we zelfs verder. We hebben enkele gebieden afgebakend waar volgens ons kernverdichting mogelijk is, maar de voorbije jaren was ons beleid er op gericht om zoveel mogelijk open ruimte te bewaren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Zo zetten we bijna vier hectare woonuitbreidingsgebied aan de Bosdellestraat om in agrarisch gebied.”

Volgens de gemeente staan er positieve zaken in het beleidsplan van de provincie. “Maar omdat we zelf over heel wat regels beschikken inzake ruimtelijke ordening zijn we geen voorstander van bovenlokale regels. De beslissing om de aanleg van nieuwe wegen goed te keuren voor woongebieden, moet wat ons betreft absoluut bij de gemeente blijven. Verder willen we ook dat deelgemeenten Sterrebeek, Nossegem en Sint-Stevens-Woluwe te catalogeren onder ‘landelijke dorpskern’”, aldus Dewandeleer.