Zaventem weigert opnieuw bouw van elf nieuwe woningen: “Open ruimte beschermen”

vrij 8 maa

De gemeenteraad van Zaventem heeft de komst van elf nieuwe woningen op de Vossemlaan in Sterrebeek voor de tweede maal geweigerd. Na de eerste weigering vorig jaar spande de verkavelaar een beroep in bij Vlaams minister Lydia Peeters. Zij vernietigde de weigering. Daardoor kwam het dossier terug naar de gemeenteraad, die voet bij stuk houdt.

Het verkavelingsplan voor het gebied tussen de Vossemlaan en Waalsestraat bestond oorspronkelijk uit de bouw van 17 woningen. Nu krijgt de verkavelingsaanvraag, intussen gereduceerd tot 11 woningen, dus opnieuw een njet. “Het feit dat de voltallige gemeenteraad deze nieuwe private verkaveling met wegenis weigert, bewijst de eensgezindheid over ons ruimtelijk beleid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. Over de eerdere vernietiging door de minister maakt hij zich geen zorgen. “Zij veegde een aantal argumenten van tafel maar kon zich ook vinden in een aantal andere elementen.”

Inhoudelijk heeft Dewandeleer echter heel wat op te merken. “In het ontwerp wordt het zicht op de mooie bestaande villa in rustieke hoevestijl ontnomen doordat er drie woningen worden voor gebouwd. Er wordt ook te weinig waterbuffering voorzien. Een andere doorn in het oog is dat op de plannen een aanzet wordt gegeven naar een volgende fase, zonder duidelijkheid over de inrichting.”

“We moeten onze schaarse open ruimte koesteren”, benadrukt Dewandeleer nog. “We trekken heel duidelijk de kaart om deze te beschermen. Naast de rem op private verkavelingen hebben we recent ook 3,7 hectare woongebied in de mooie Bosdelle in Sterrebeek opnieuw omgezet in landbouwgebied.”