De archieven van Sint-Martinus in Halle

Kerkfabriek Sint-Martinus draagt archief over aan Rijksarchief

maa 15 apr

In Halle vond vanmorgen een bijzondere verhuis plaats. De kerkfabriek van Sint-Martinus droeg zijn waardevolle archief over aan het Rijksarchief. De oude documenten werden vanuit de dekenij in Halle op een vrachtwagen geladen richting Leuven. Daar worden de Halse archiefstukken geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Zo blijven ze bewaard voor de volgende generaties.

Het is voor de derde keer in 120 jaar dat de kerkfabriek Sint-Martinus Halle een lading archiefstukken overmaakt aan het Rijksarchief. Eerder gebeurde dat in 1914 en 1969. Met de overdracht van vandaag verhuist het resterende materiaal, het archief van voor de Franse Revolutie. Een belangrijk moment voor de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle, want de vereniging vindt het behoud en de ontsluiting van het Halse erfgoed een topprioriteit.

“Dit jaar bijvoorbeeld vieren we in Halle 150 jaar kroning van het Miraculeuze beeld. De Mariadevotie en de bedevaart naar Halle zijn nog altijd heel belangrijk en in ons archief zijn daar veel historische documenten over te vinden,” zegt Jurgen Vandebotermet, voorzitter van KGOKH.

De archiefstukken worden gedigitaliseerd, zodat mensen ook vanop afstand kunnen zien wat er in Leuven bewaard wordt. Zelf maakte de Geschied- en Oudheidkundige Kring 30.000 hoogwaardige scans die wel nog altijd in Halle geraadpleegd kunnen worden.

Het archief van Sint-Martinus Halle