De diabolo-treintunnel verbindt Brussels Airport met steden zoals Parijs, Keulen en Amsterdam
© Infrabel

Brussels Airport verzet zich tegen betalen kosten treintunnel

maa 20 mei

Brussels Airport Company wil niet langer opdraaien voor de kosten van de Diabolotoeslag en tekent daarom beroep aan tegen dat aspect van de omgevingsvergunning. In de vergunning staat een maatregel waarbij de luchthaven jaarlijks zo’n 10 miljoen euro moet betalen aan Infrabel om zo de Diabolotoeslag die door de NMBS wordt geïnd te verlagen.

De Diabolotoeslag werd in 2012 gelanceerd, na de realisatie van de Diabolo-tunnel. Die treintunnel verbindt Brussels Airport rechtstreeks met steden zoals Parijs, Keulen en Amsterdam en was het eerste spoorproject ooit dat via een publiek-private samenwerking werd opgezet. Maar de tunnel moet nog tot 2047 afbetaald worden. Reizigers die de trein naar de luchthaven nemen, betalen daarvoor een toeslag. Maar ook de luchthaven zelf draait mee op voor de kosten.

“Brussels Airport is absoluut voorstander van de modal shift en de luchthaven is vragende partij voor meer treinverbindingen en zeker hst-treinverbindingen met andere Europese steden,” klinkt het in een persbericht. “Maar de Diabolo-infrastructuur wordt gefinancierd door een publiek-private samenwerking op federaal niveau en dus is het niet aan de luchthaven om deze infrastructuur te financieren.”

Brussels Airport Company benadrukt dat dit technisch aspect geen deel uitmaakt van de essentie van de omgevingsvergunning en het niet in beroep gaat tegen de exploitatiebeperkingen in de vergunning. “Daarvoor moeten we eerst de conclusies van de ‘Evenwichtige Aanpak-procedure’ die voorzien is in de Europese wetgeving, afwachten. Het is belangrijk dat dit volledig en correct gebeurt,” klinkt het. Voor de luchthaven zijn de exploitatiebeperkingen op het vlak van geluid en vliegbewegingen het grootste bezwaar tegen de vergunning.