Ferm en Voka bundelen krachten in de strijd naar extra kinderopvang

din 13 feb

Ferm Kinderopvang en Voka slaan de handen in elkaar om bedrijven te stimuleren extra kinderopvangplaatsen te creëren. Dat is broodnodig, want 1 op de 3 ouders op zoek naar een plaats in de kinderopvang krijgt het deksel op de neus. “De helft van de vrouwen zou meer werken of in een nieuwe job stappen mocht er voldoende opvang voorzien worden”, klinkt het.

Concreet gaan Ferm en Voka gaan geïnteresseerde bedrijven en organisatoren van kinderopvangen samenbrengen met het oog op het realiseren van extra opvangplaatsen voor werknemers in het bedrijf of bij een kinderopvang in de buurt. “Steeds meer bedrijven contacteren ons met vragen rond kinderopvang voor hun medewerkers”, klinkt het bij Ellen Verpeet, directeur kinderopvang bij Ferm. “We zetten graag onze expertise in om mee oplossingen te bieden voor de groeiende vraag van werkgevers, want zonder kinderopvang kan de economie niet draaien.”

Het is de bedoeling dat er wordt gezocht naar een model waarbij werkgevers investeren in kinderopvang, de opvangplaatsen beheren en coördineren en leren uit hun aanpak. “Gezien de arbeidskrapte zijn bedrijven die voor kinderopvang zorgen een meerwaarde voor toekomstige medewerkers. Daarnaast spelen ze een belangrijke maatschappelijke rol gezien het nijpend tekort in kinderopvang”, aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka.