ijskelder_levenslust.jpg

Gerestaureerde ijskelder Levenslust is nieuwe thuis voor vleermuizen

din 16 mei 2023

Op domein Levenslust in Lennik is de gerestaureerde ijskelder ingehuldigd. Die plek werd omgebouwd tot winterverblijfplaats voor vleermuizen. Twee baardvleermuizen voelen zich er al thuis.

 

De restauratie van de ijskelder was al een hele tijd aan de gang. Al in 2011 werd een eerste overeenkomst ondertekend tussen Natuurpunt en de directie van Levenslust om de lang verscholen ijskelder te herstellen en te herbestemmen voor vleermuizen. Daarvoor werd samengewerkt met heel wat partners, zoals Monumentenwacht, vleermuizenwerkgroep Myotis en de provincie.

De provincie Vlaams-Brabant komt voor 12.000 euro tussen in de kosten via de 360°-erfgoedsubsidies. Met die steun kan het Regionaal Landschap klein waardevol niet-beschermd erfgoed herwaarderen mét het omringende landschap. De ijskelder in Lennik wordt ook financieel gesteund door Vlaanderen met een Natuursubsidie van meer dan 16.000 euro en ook vzw Levenslust draagt een steentje bij.

Levenslust vzw ondersteunt jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen. Diversiteit staat er centraal.