Site Westrode

Vlaamse regering redt laatste groene long langs A12 tussen Brussel en Antwerpen

don 2 mei

Na meer dan een halve eeuw stilstand door burenprotesten, onopgeloste problemen en juridische twisten, is er een gedragen oplossing voor zo’n 80 hectare braakliggende industriezone langs de A12 in Westrode (Meise). De Vlaamse regering koopt er 60 hectare open ruimte en zal die herbestemmen naar open ruimtegebied. De resterende 18 hectare wordt door intercommunale Haviland ontwikkeld als woongebied en KMO-zone.

De Vlaamse regering en Haviland sloten een overeenkomst om de laatste groene long langs de A12 tussen Brussel en Antwerpen te redden. Op dit moment is het gebied van bijna 80 hectare in Westrode (Meise) natuur, landbouwgrond en parkgebied, maar eigenlijk is het bestemd voor industrie.

Intercommunale Haviland probeerde als eigenaar al verschillende keren om de site te ontwikkelen. Door burenprotesten, juridische betwistingen en onopgeloste problemen, is er al decennia lang stilstand en kan er niets nieuw ontwikkeld worden. Al zo’n 50 jaar hangt er daardoor een zwaard van Damocles boven de open ruimte langs de A12 in Westrode.

Volgens Weyts hebben de plannen een breed draagvlak. “We hebben het conflictmodel ingeruild voor een overlegmodel. We maken nu een einde aan de onzekerheid en vrijwaren een belangrijk stuk groen in de brede Vlaamse Rand. Er komt eindelijk nieuwe bedrijfsruimte bij. Want ook die is schaars in Vlaams-Brabant. Iedereen wint eindelijk, na zowat 50 jaar strijd”.

Dit is het gebied in Westrode dat nu gered is

“Vlaanderen gaat nu twee derde van de site (zo’n 60 hectare) overkopen van Haviland en herbestemmen als open ruimtegebied”, zegt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Bedrijfsactiviteit wordt daar dan onmogelijk en verdere vergroening wordt mogelijk. Het resterend gebied -zo’n 18 hectare- wordt dan ontwikkeld als woongebied en KMO-zone met de focus op lokale bedrijven. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg en een fietssnelweg die vanuit Boom de regio helpt te verbinden met Brussel.”

Het dossier rond Westrode sleept al decennia aan. We maakten een kort overzicht van bijna een halve eeuw van aanhoudend protest, juridisch spierballengerol en wispelturige beslissingen.