boetes_aan_scholen.jpg

Merchtem sensibiliseert in schoolomgevingen: "Vanaf oktober GAS-boetes voor wie verkeersregels niet naleeft"

maa 25 sep

Ouders met schoolgaande kinderen in Merchtem zal het al opgevallen zijn: de voorbije weken stonden de drie Merchtemse gemeenschapswachten in de verschillende schoolomgevingen om te observeren en gevaarlijke verkeerssituaties te inventariseren of om ze meteen te verhelpen. Nog tot eind september wordt er gesensibiliseerd, vanaf oktober volgen GAS-boetes.

Nog de hele maand september gaan de gemeenschapswachten afwisselend langs bij alle scholen. Zo gaan ze meerdere keren een ochtend, woensdagmiddag of een avond aan elke school staan. “Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het huidige bestuur, waarbij de focus vooral gaat naar schoolomgevingen en schoolroutes”, zegt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V-Plus).  

Donkere dagen 
“September is met de terugkeer naar school en de dagen die weer donkerder worden traditioneel de maand om daar aandacht aan te besteden. Dit jaar zetten we daarom de hele maand sterk in op de aanwezigheid van onze drie gemeenschapswachten in de schoolomgevingen.” 

“Kinderen en (groot)ouders of andere personen die de kinderen begeleiden naar school, worden indien nodig gewezen op hun gedrag. Er wordt nog altijd door een hardleerse groep fout geparkeerd op fietspaden, zebrapaden, enzovoort. Dat moet stoppen. Vanaf oktober volgen GAS-boetes van minstens 58 euro.” 

Onverwacht
“In de maand september wordt er vooral ingezet op sensibiliseren en nog niet volledig op handhaving”, vult schepen van Basisonderwijs Julie Asselman (Open VLD-LVB) aan. Vanaf oktober zullen onze gemeenschapswachten niet meer op vaste momenten in de schoolomgeving staan, maar zal er wel strikter gehandhaafd worden en op meer onverwachte tijdstippen. Je aan de verkeersregels houden, is dus de boodschap.”  

Tot slot doen schepenen Casier en Asselman nog een oproep aan alle buurtbewoners, vrijwilligers, (groot)ouders, enzomeer, die het zouden zien zitten om de opleiding gemachtigd opzichter te volgen. “Moesten er per school enkele enthousiastelingen zijn, dan kunnen we het aantal dagen verdelen, zodat het voor iedereen een haalbaar engagement is. Als je vrijblijvend meer info wenst, neem dan zeker contact op met ons of met onze dienst mobiliteit”, besluiten de schepenen.