Steun voor Nijdrop

Jeugdhuis Nijdrop krijgt subsidies van gemeente voor aanwerving personeelslid: “We willen Nijdrop een toekomst geven”

din 18 jun

Jeugdhuis en muziektempel Nijdrop krijgt van het gemeentebestuur dit en volgend jaar een subsidie van maximum 25.000 euro om een deel van de loonkost van een administratief medewerker te financieren. Dat is nodig om de toekomst van Nijdrop veilig te stellen.

“We willen het jeugdhuis financiële ademruimte geven in moeilijke tijden. Tijden waarin het jeugdhuis op zoek gaat naar mogelijkheden om de jeugd meer aan te spreken”, zegt schepen van Jeugd Evelien Beeckman (Open VLD).

Oorzaken van de financiële problemen

Dat jeugdhuis Nijdrop al een tijdje in moeilijk financieel vaarwater zit, is gekend. Hoe is het zo ver kunnen komen met ’s lands meest bekende jeugdhuis? ‘Nijdrop’ staat voor de beginletters van de woonkernen Nijverseel, Droeshout en Opwijk. De ontmoetingsplaats werd van in het begin al snel een muziekclub die meeëvolueerde met de trends en genres: (hard)rock begin jaren ’80, daarna surfte Nijdrop onder andere mee op het succes van de Belpop, New Wave,... Er kwamen ook een repetitielokaal en een stripotheek. Het aantal optredens en concerten namen enorm toe en Nijdrop werd een begrip in binnen- én buitenland.

Maar in 2006 moest het jeugdhuis het gebouw in de Marktstraat verlaten voor een groot woonproject. Toen haakten veel vrijwilligers af. In 2009 werd de nieuwe infrastructuur op de site aan de Kloosterstraat geopend, maar het ging wel bergaf met de financiële toestand. In 2016 verloor Nijdrop al zijn subsidies. Dat werd opgelost door het opsplitsen van de werking in een jeugdhuis en het muziekcentrum Nosta. Maar in 2020 schrapte Vlaams minister-president Jan Jambon een structurele subsidie en verloren de drie personeelsleden van Nosta hun baan. Toen kwam er ook nog corona bovenop.

Steun

“Jeugdhuis Nijdrop heeft net zoals vele andere jeugdhuizen heel hard geleden onder de corona-periode”, zegt schepen van Jeugd Evelien Beeckman. “De hele werking lag volledig stil, er kwam financieel ook niets binnen. De jongeren zaten tijdens corona lang binnen en ontmoeten elkaar sindsdien veel meer online. Het is moeilijk om hen opnieuw naar buiten te lokken. Het jeugdhuis heeft een nieuw bestuur, dat zoekt naar mogelijkheden om de jeugd te binden. Daarom willen we Nijdrop ondersteunen. Voor 2024 en 2025 gaan we een deel van de loonkost van de administratief medewerker van het jeugdhuis vanuit de gemeente subsidiëren met een maximum van 25.000 euro per jaar. Zo geven we hen financiële ademruimte om het jeugdhuis terug op de rails te krijgen. Zaken zijn na corona veranderd bij de jeugd. Jeugdhuizen moeten nu nagaan welke rol ze in ontmoeting tussen jongeren kunnen spelen.”

De schepen geeft ook aan dat de gemeente jeugdhuis Nijdrop op verschillende manieren steunt. “Het gemeentebestuur kende zo in 2022 al een lening van 50.000 euro toe aan jeugdhuis Nijdrop, dat daarvan een schijf van 30.000 euro heeft opgenomen”, vertelt Beeckman. “Sinds april 2024 betaalt Nijdrop 500 euro per maand terug. Maar er is misschien meer samenhang nodig van alle steunmaatregelen. Het volgende gemeentebestuur zal al die zaken eens onder de loep moeten nemen om te kijken naar een structurele ondersteuning.”