Provincie schiet ter hulp bij jeugdevenementen

Provincie schiet ter hulp bij jeugdevenementen: “Organisatie wordt alsmaar moeilijker”

vrij 29 maa

Als jeugdbeweging een fuif organiseren, het wordt alsmaar een moeilijkere taak omdat je aan steeds meer eisen moeten voldoen. De provincie Vlaams-Brabant heeft daarom een leidraad opgesteld met concrete tips en adviezen voor organisatoren, lokale besturen en politiezones. Het plan is voorgesteld in de feesttent in Gooik, waar de KLJ van Strijland zondag haar jaarlijkse Paas-TD organiseert.

Omdat er alsmaar meer komt kijken bij het organiseren van fuiven, startte de provincie Vlaams-Brabant vorig jaar met het project 'veilige jeugdevenementen'. “Dat wil niet strenger zijn voor jongeren of hen nog meer regels opleggen,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Integendeel, door het opstellen van de leidraad, de risicoscan en de opleiding voor fuifcoach geven we lokale besturen en organisatoren concrete handvaten. Zo worden jongeren als organisator zo goed mogelijk omkaderd en ondersteund. Dit alles met het oog op een zo veilig mogelijk evenement.”

De leidraad is een document boordevol informatie voor lokale besturen, politiezones en organisaties. Een risicoscan brengt de risicofactoren van een evenement in kaart, met daaraan gekoppelde maatregelen en adviezen. Het laatste instrument is de opleiding tot fuifcoach. “Organisatoren die inzetten op preventie, goede communicatie en gebruik maken van fuifcoaches, fuifstewards en professionele bewaking, zorgen ervoor dat wij de ruimte krijgen om ons te richten op onze basisopdrachten,” zegt David Cummins, korpschef van de politiezone Pajottenland.

Ook bij KLJ Strijland, dat traditioneel in het paasweekend de populaire Paas-TD organiseert, verwelkomen ze de tips en adviezen. “Mensen zijn iets minder voorzichtig en er wordt minder rekening gehouden met de organisatie en het materiaal. We merken dus zeker dat er met veel meer rekening moet worden gehouden”, zegt Anna Van Tricht van KLJ Strijland. “Zo werken we met een professionele bewaking om alles in goede banen te leiden. Omdat we veel volk verwachten, is dat echt wel nodig. Als leiding volgen we ook de opleiding van fuifcoach. Dat gaat over drank en drugs, maar ook over eerstehulpverlening. Het zorgt voor rust dat er iemand is die alles onder controle heeft.”

Met de Intergemeentelijke Preventiedienst heeft het Pajottenland bovendien heel wat expertise in huis. De dienst zet onder meer in op preventie op het vlak van gezond leven, tabak, alcohol en drugs. “Onze aanpak leverde ons in 2022 een Europese erkenning op”, zegt coördinator Bianca Vanreepinghen. “Daarop willen we in de toekomst ook graag verder bouwen."