Chirolokalen in Wemmel

Wemmel voorziet subsidies om verouderde jeugdlokalen te vernieuwen

woe 29 mei

De Wemmelse jeugdverenigingen kunnen voortaan een beroep doen op gemeentelijke subsidies om hun lokalen te verbeteren. De Wemmelse gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed. Er is de komende drie jaar een jaarlijks budget van 50.000 euro voorzien voor de ondersteuning.

Het reglement voor subsidies aan jeugdinfrastructuur werd eerder al voorgelegd aan de gemeenteraad, maar de goedkeuring werd uitgesteld omdat er nog enkele aanpassingen nodig waren om een maximale verdeling over alle jeugdverenigingen te kunnen garanderen binnen het vastgelegd budget.

“Het reglement heeft tot doel om er voor te zorgen dat jeugdverenigingen in veilige en degelijke jeugdlokalen hun activiteiten kunnen ontplooien”, zegt schepen van Jeugd Raf De Visscher (LB Wemmel). “Momenteel is het merendeel van onze jeugdverenigingen in niet-gemeentelijke lokalen gehuisvest, die bovendien vrij oud zijn. Heel wat oude lokalen hebben een update nodig, zodat ze ook volledig voldoen aan nieuwe regelgeving rond veiligheid, toegankelijkheid, gezondheid en duurzaamheid.”

Met de impulssubsidie wil Wemmel de jeugd helpen om hun infrastructuur te verbeteren en er vooral voor zorgen dat ze hun werking kunnen behouden. “Want jeugdverenigingen zijn een belangrijke factor in onze maatschappij. Ze brengen jongeren samen, zorgen voor verbinding en zijn crucial voor hun ontwikkeling. Bovendien is de jeugd de toekomst, daarom is het zo belangrijk om in jeugdwerking te investeren,” zegt De Visscher.

Alle erkende jeugdverenigingen in Wemmel die in niet-gemeentelijke gebouwen huizen kunnen aanspraak maken op een deel van de subsidie. “Het gaat echt over een hele waaier van infrastructuurwerken die in aanmerking komen. Voor de brandveiligheid gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van noodverlichting, brandblussers, pictogrammen... We hebben inmiddels ook een studieopdracht aan intercommunale Haviland gegeven om de jeugdinfrastructuur in de gemeente in kaart te brengen. Zo weten we ook welke noden er precies zijn.”