atheneum_halle.png

Drugsactie in Technisch Atheneum Halle: “Streven naar gezonde leeromgeving”

woe 29 nov

De politiezone Zennevallei heeft een drugscontrole gehouden in het GO! Technisch Atheneum in Halle. Die komt er op vraag van de school zelf. De politie controleerde met twee drugshonden verschillende klassen fouilleerde leerlingen. “Met de actie willen we proactief en preventief omgaan met drugsgerelateerde zaken binnen de schoolomgeving”, zegt directeur Joni Ghysels.

Bij de bijzondere actie werden negen klassen steekproefsgewijs geselecteerd. Er werden uiteindelijk geen drugs gevonden. “Het doel was niet alleen om de mogelijke aanwezigheid van verboden middelen te detecteren, maar vooral om de dialoog met de leerlingen op gang te brengen en een bewustwording te creëren over de risico's en gevolgen van drugsgebruik. Als school nemen we onze opvoedende rol ter harte en streven we naar een veilige en gezonde leeromgeving”, zegt directeur Joni Ghysels.

De actie wordt gezien als een beginpunt voor een bredere samenwerking met de politie Zennevallei. “De politie heeft niet alleen geholpen bij de controle, maar ze fungeren ook als partners in de educatieve inspanningen van de school. Door deze samenwerking kan de school de leerlingen voorzien van de nodige informatie om weloverwogen beslissingen te nemen en de risico's van drugsgebruik te begrijpen”, aldus Ghysels.