Omgevingsvergunning moskee in Halle vernietigd

din 9 mei 2023

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de beslissing van de provinciale deputatie om de omgevingsvergunning voor de komst van een moskee in Halle toe te kennen. Die zou komen in een oude loods in Essenbeek. Dat meldt Vlaams Belang, dat juridische stappen ondernam.

Al van in 2016 is er sprake van de komst van een moskee in een oude loods in Essenbeek. Er zou ook plaats zijn voor leslokalen. “Ondanks de pertinente bezwaren van de buurtbewoners gaven zowel het schepencollege als de provincie toelating voor het project”, aldus Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans, die het dossier al jaren opvolgt. “Onze laatste strohalm was een dure en technische vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die volgde in 2021 onze argumentatie en plaatste grote vraagtekens bij de inpasbaarheid van een grote moskee in een residentiële wijk, en vernietigde het besluit van de provincie.”

De provincie zette daarna het licht opnieuw op groen. Het gebrek aan motivering bij die beslissing was voor het Vlaams Belang een reden om opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen om het besluit van de deputatie te laten vernietigen. Dat is de partij nu dus gelukt. “Het gevolg is dat de provincie opnieuw een gemotiveerde beslissing moet nemen. Zolang die er niet is, beschikt de vzw Arrahman niet over een uitvoerbare vergunning om de moskee te exploiteren. We gaan alle juridische middelen uitputten om de komst van de moskee te voorkomen. De aanhouder wint”, besluit Slootmans.