vilvoorde_arbeiders_racisme.png

Stad Vilvoorde ontslaat werknemers na racistisch filmpje: “Verdere samenwerking was onmogelijk”

din 9 mei 2023

De stad Vilvoorde ontslaat de twee stadsarbeiders die tijdens het Suikerfeest vanuit hun dienstwagen een aantal voorbijstappende moslims filmden en plaatsten de video samen met begeleidende racistische commentaar op Facebook. “Een verdere samenwerking met de twee was onmogelijk”, zegt burgemeester Hans Bonte.

Twee werknemers van de stad Vilvoorde filmden tijdens de diensturen een groep moslims die voorzagen het filmpje live op Facebook van racistische commentaar. Dit filmpje lokte op haar beurt heel wat dreigende en hatelijke reacties uit tegen de moslimgemeenschap. De stad voerde een tuchtonderzoek naar de twee, die nu met onmiddellijke worden ontslagen.

“Vilvoorde is een zeer diverse stad waar geen plaats is voor haatboodschappen en discriminatie jegens bepaalde minderheden of groepen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Het feit dat het hier twee medewerkers van de stad betreft, van wie verwacht wordt dat ze de centrale waarden van het stadsbestuur respecteert en mee uitdraagt, maakt een verdere samenwerking met beide medewerkers onmogelijk.”

De politie stelde eveneens een proces-verbaal op, het is nu aan het parket om te kijken welk gevolg het daar aan geeft. Met het ontslag van de twee wil de stad Vilvoorde een duidelijk signaal geven. “Personeelsleden die mensen omwille van religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, culturele achtergrond of herkomst uitsluiten, anders behandelen of beledigen, hebben geen plek binnen stad Vilvoorde.” besluit de burgemeester.