“Nachtelijke activiteit Brussels Airport moet naar beneden”

din 4 jun 2019

Het studiebureau Envisa pleit voor een aanzienlijke vermindering van het aantal nachtvluchten op Brussels Airport. Envisa zegt ook dat het algemeen belang dringend voorrang moet krijgen op lokale en regionale politieke spelletjes.

Geluidshinder zal rond Brussels Airport altijd een probleem blijven en het is onmogelijk om iedereen te beschermen, zegt Envisa, dat wel pleit voor het elimineren of het aanzienlijk verminderen van de nachtelijke activiteiten op de luchthaven. “Dat is nodig om het vertrouwen tussen de luchthaven en de omringende gemeenschap te herstellen,” concludeert het rapport.

Het studiebureau Envisa is in een tweede rapport over vliegtuiglawaai op de luchthaven van Zaventem ook bijzonder streng voor de politiek. “Het algemeen welzijn moet dringend voorrang krijgen op lokale of regionale politiek. En er is nood aan een doeltreffende en krachtige regelgeving,” staat te lezen in het rapport.

De regelgeving rond het vliegtuiglawaai op Brussels Airport mag volgens het studiebureau niet in handen zijn van het kabinet van een minister. Envisa pleit voor een federaal adviesorgaan dat een coherent beleid moet uitstippelen.

Foto: Tom D'haenens / Brussels Airport