neromhof.jpg

Meise wil Neromhof fors uitbreiden

zat 29 jun 2019

Het gemeentebestuur van Meise diende een subsidiedossier in voor een forse uitbreiding van het Neromhof. Het gaat om zo’n 10 hectare.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) deed eerder een projectoproep naar gemeenten voor de uitbreiding van bestaande bosgebieden. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de gemeente een bestaand bos met minimum 0,5 hectare uitbreiden. De gronden moeten ook binnen de 5 jaar bebost zijn. Meise grijpt die kans en diende een subsidie-aanvraag in om het natuurgebied park 'Neromhof' fors uit te breiden.

"We zijn hier niet over één nacht ijs gegaan, want we willen dit ook effectief realiseren", zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). "Het Neromhof omvat vandaag zo'n 25 hectare natuur en park naast de A12 achter het zogenaamde Poorthuis. De gemeente liet haar oog nu vallen op zo'n 10 hectare landbouwgrond die naast het poortgebouw zijn gelegen, tot aan de Papenboskant. Al vele jaren bestond er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om het Neromhof uit te breiden. Indien het Agentschap Natuur en Bos de subsidie-aanvraag goedkeurt, zou het Neromhof met maximum zo'n 10 hectare uitbreiden."