Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Akkoord over de extra onderwijsmiddelen in Vilvoorde

Akkoord over de extra onderwijsmiddelen in Vilvoorde

Er is in Vilvoorde een akkoord bereikt over de verdeling van de 2,75 miljoen euro die de stad gekregen heeft van de Vlaamse overheid om de capaciteitsproblemen in het onderwijs weg te werken. De verschillende uitbreidingsprojecten die met dit geld zullen gerealiseerd worden zullen ruim 550 plaatsen opleveren.

Om de capaciteitsproblemen op te lossen werd een lokale Taskforce opgericht. Die bracht de problemen in kaart en maakte op basis daarvan een evenwichtige verdeling van de middelen over de verschillende onderwijsnetten. De keuze van de projecten gebeurde op basis van de verwachte bevolkingsstijging in de verschillende Vilvoordse wijken. 

552 extra plaatsen

In het katholiek onderwijs wordt zwaar geïnvesteerd in basisschool Heilig Hart in de wijk kassei. Hier zullen 8 nieuwe klassen, een nieuwe refter en turnzaal gerealiseerd worden. Goed voor 192 extra plaatsen.

Het gemeenschapsonderwijs zal de middelen gebruiken voor De Letterboom in het centrum van de stad. De school zal in 2018 verhuizen van de Van Helmontstraat naar de leegstaande Campionsite. Daar zal extra plaats gemaakt worden voor 120 leerlingen. Door de verhuizing wordt de verloederde Campionsite nieuw leven ingeblazen en krijgt het Atheneum ook de ruimte om uit te breiden.

Het stedelijk onderwijs investeert in een nieuwbouw van SBS De Puzzel. Daardoor kan een verdubbeling van de capaciteit gerealiseerd worden in de kleuterklassen en in de eerste graad van het lager onderwijs.

In totaal wordt er een goeie 9,5 miljoen euro geïnvesteerd om de capaciteit uit te breiden in het onderwijs in Vilvoorde waarvan de Vlaamse overheid 2,75 miljoen voor haar rekening neemt. 700.000 euro gaat naar de opstart van het project van het gemeenschapsonderwijs,  1.781.000 euro gaat naar het project van het Katholiek onderwijs en 269.000 euro is  bestemd  voor het stedelijk onderwijs. 

Graag ook extra middelen voor secundair onderwijs

“Het mag duidelijk zijn dat de toegekende capaciteitsmiddelen 2015 niet volstaan om deze 3 projecten volledig te financieren., zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro.  Daarom roept de Taskforce de Vlaamse regering op om in de toekomst nog extra capaciteitsmiddelen te voorzien voor Vilvoorde. “Bovendien gaan al deze kinderen binnenkort naar het secundair onderwijs gaan. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat er snel ook middelen komen om de capaciteit in het secundair onderwijs uit te breiden in Vilvoorde”, aldus nog De Ro.