Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brussels Airport Company renoveert volgende zomer baan 25R/07L

Brussels Airport Company renoveert volgende zomer baan 25R/07L

Brussels Airport Company voert van 13 juli tot 23 augustus renovatiewerken uit aan baan 25R/07L. In deze periode is deze baan niet beschikbaar voor vertrekken en landen en zal als een aantal parameters het toelaten de dwarsbaan 19 meest gebruikt worden voor vertrekken en landingen.

In het kader van deze werken zullen de bovenste asfaltlagen worden afgefreesd en heraangelegd over de bijna volledige oppervlakte van de baan (3,3 km bij 45 m). Daarnaast moet ook het bebakeningssysteem van de baan, inclusief alle bekabeling, vervangen worden. Met inbegrip van de taxibanen gaat het om 2.000 lichtbakens. Tenslotte wordt ook de afwatering opnieuw aangelegd door middel van nieuwe goten en rioleringsbuizen. Voor de start van deze werken worden er vijf dagen lang voorbereidende bebakeningswerken uitgevoerd waar de banen 25R en 19 elkaar kruisen.

Het is al van 1996 geleden dat er nog grondige renovatiewerken werden uitgevoerd aan 25R/07L. De nieuwe werken zorgen ervoor dat de levensduur van de baan met minstens 15 jaar verlengd wordt en werken van deze omvang de komende jaren niet meer nodig zullen zijn. In 2015 en 2016 renoveerde de luchthavenuitbater al de twee andere banen 25/07R en 01/19.

Tijdens de renovatiewerken aan 25R/07L zal het baangebruik bepaald worden door luchtverkeersleider skeyes op basis van verschillende parameters zoals het door de federale overheid bepaalde preferentieel baangebruik, de beschikbaarheid van vertrek- en landingsbanen en van de taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit. De veiligheid van het luchtverkeer krijgt daarbij absolute voorrang. Er wordt ook naar gestreefd om vertragingen voor passagiers zoveel mogelijk te vermijden.