Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Dilbeek: capaciteitsmiddelen voor scholen verdeeld

Dilbeek: capaciteitsmiddelen voor scholen verdeeld

Dilbeek kreeg van de Vlaamse overheid voor het eerst capaciteitsmiddelen, voor de periode 2019-2021. Een taskforce van de lokale schoolbesturen heeft nu een voorstel tot verdeling klaar. 3 Dilbeekse scholen kunnen zo steun krijgen bij de uitbreiding van hun capaciteit.

De taskforce, samengesteld uit alle lokale schoolbesturen, moest een voorstel uitwerken om de voorziene subsidie van 5.769.000€ te verdelen over verschillende projecten.

Uittredend Schepen Jef Vanderoost (CD&V): “Drie Dilbeekse projecten werden geselecteerd: de oprichting van een nieuwe basisschool in Sint-Anna-Pede door schoolbestuur Crescendo (2 469 000 €, goed voor 200 nieuwe plaatsen). De pas opgestarte wijkschool van Sint Alena kan zo op een nieuwe locatie doorgroeien tot volwaardige basisschool. Twee: meer capaciteit lager onderwijs van de Broederschool door het schoolbestuur Don Bosco (1 000 000 €, 138 nieuwe plaatsen). Voor het secundair onderwijs: de opstart van een eerste graad door Scholengroep Ringscholen van het GO, als uitbreiding bij basisschool De Vlinder (2 300 000 €, 180 nieuwe plaatsen)."

Bij een volgende capaciteitsronde wordt prioriteit gegeven aan de uitbreidingsprojecten van Regina Caeli en Don Bosco en de oprichting van een nieuwe gemeentelijke basisschool in Wolsem.

De taskforce dient de voorstellen nu in bij de Vlaamse Overheid. De Vlaamse regering zal in het voorjaar de finale selectie van capaciteitsprojecten maken en definitief goedkeuren.