Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Engie krijgt vergunning voor batterijpark: “Piste van nieuwe gascentrale is van de baan”

Engie krijgt vergunning voor batterijpark: “Piste van nieuwe gascentrale is van de baan”

De komst van een batterijpark op de site van de huidige gascentrale in Vilvoorde is een stap dichterbij. De deputatie van Vlaams-Brabant heeft de vergunningsaanvraag goedgekeurd. Als de procedure verder loopt zoals gepland zou de exploitatie kunnen starten tegen 2025. De komst van een nieuwe gascentrale is definitief van de baan, tot tevredenheid van actiegroep Leefbare Noordrand.

 

In maart heeft Engie een vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuw batterijpark met een vermogen van 200 MW (Li-ion batterij) op zijn site in Vilvoorde. Dat zou in de plaats komen van de huidige gecontesteerde gascentrale. De batterijen zouden vier uur lang stroom geven, wat neerkomt op 800 Mwh. Dat komt overeen met 160 000 thuisbatterijen van 5 kWh die, volledig opgeladen, het stroomverbruik van 96 000 gezinnen kunnen dekken. Mits de nodige vergunningen zouden er daartoe op de site van Vilvoorde 80 rijen geïnstalleerd worden met batterij modules, telkens in combinatie met een omvormer en transformator.

Zopas werd een eerste belangrijke horde genomen in het proces. “De deputatie van Vlaams-Brabant heeft onze vergunningsaanvraag goedgekeurd”, bevestigt Nele Scheerlinck van Engie. “Natuurlijk moet de procedure nog verder doorlopen worden. In het najaar komt er nog een CRM-veiling waar het project aan zal deelnemen. Dat zijn veilingen die worden georganiseerd door de federale overheid samen met de hoogspanningsnetbeheerder Elia om ervoor te zorgen dat er zeker voldoende elektriciteitsproductie- en opslagcapaciteit is na de sluiting van de meeste kerncentrales. De meest interessante qua productie, opslag en kost worden dan geselecteerd en krijgen dan subsidies voor het ter beschikking stellen van de capaciteit voor die bepaalde periode. Of het project in Vilvoorde geselecteerd wordt, zal toch een belangrijke factor zijn in de uiteindelijke beslissing of het batterijpark er effectief komt. We moeten dus eerst nog het verdere proces afwachten.” De potentiële exploitatiestart is voorzien voor eind 2024, begin 2025. Scheerlinck bevestigt wel dat er geen sprake meer is van een nieuwe gascentrale op de site.

Leefbare Noordrand, de actiegroep die zich meer dan drie jaar verzette tegen de komst van een nieuwe gascentrale, reageert dan ook enthousiast op de plannen voor de duurzame invulling van de site. “De komst van een batterijpark in het oude industriële hart van Vilvoorde toont aan dat kiezen voor gezonde lucht en een beter klimaat, geen science-fiction is maar een kwestie van het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt woordvoerder Bart Leeman. “De afgelopen jaren zijn we er blijven op hameren dat de site en haar onmiddellijke omgeving ideaal gelegen zijn voor een duurzame invulling.”

De komst van het batterijpark staat los van de sluiting van de bestaande gascentrale op de site. Die is volgens de officiële melding van Engie voorzien op 31 oktober 2025. Mogelijk komt er wel nog een tijdelijke verlenging tot eind 2026 als gevolg van geplande sluiting van enkele kerncentrales.