Twee jaar geleden werd afgesproken tussen de parketten, de politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Agentschap Wegen en Verkeer om het probleem rond transmigratie via de snelwegparkings in alle Vlaamse provincies stevig aan te pakken met een pakket aan maatregelen. En het ziet ernaar uit dat die hun effect niet hebben gemist.

“Als je kijkt naar de cijfers van 2022 dan spreken we nog maar over 20 tot 25 procent van de vaststellingen en klachten in vergelijking met die van 2021 en 2020”, legt gouverneur Jan Spooren uit. “Dat is toch wel een heel significante daling. Dat is niet alleen te danken aan die maatregelen, maar dat ze een rol gespeeld hebben om de situatie te verbeteren, daar is iedereen het over eens.”

Tot eind september van dit jaar werden er 83 vrachtwagenverstekelingen onderschept, vorig jaar in dezelfde periode waren dat er nog bijna 360 en in 2020 net geen 420. Destijds werd gesteld dat de parkings sluiten om verschillende redenen geen optie was. Er werd gekozen voor een andere aanpak. “Er wordt gewerkt met hekwerk rond de parkings om de toegang te belemmeren of onmogelijk te maken. Maar ook de inzet van privébewakingsfirma’s die patrouilleren en die de transmigranten die er zijn aanspreken, dat heeft een enorm ontradend effect gehad.”