Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro Liedekerke

Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro Liedekerke

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft de samenstelling van de Liedekerkse Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) vernietigd. De samenstelling van het adviesorgaan werd goedgekeurd, maar oppossitiepartij N-VA diende een klacht in en krijgt nu gelijk.

De Gecoro adviseert een gemeente op het vlak van ruimte ordening. Het geeft advies over vergunningsaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en de opmaak van de stedenbouwkundige vorderingen. De provinciegouverneur baseert zijn beslissing op vier punten.

Een eerste is het feit dat de samenstellig tijdens een openbare zitting is behandeld, terwijl dat omwille van de privacy van de kandidaten achter gesleuten deuren moet. Verder zijn er te weinig geledingen in de commissie vertegenwoordigd en is er geen duidelijke motivering waarom enkele kandidaten niet weerhouden werden. Ook de motivering waarom kandidaten effectief lid of plaatsvervangend lid zijn ontbreekt. Beiden zijn verplicht.

N-VA diende ook een klacht in bij de provinciegouverneur voor partijdigheid, maar voor De Witte is dat geen aanleiding om de samenstelling te vernietigen. Hij gaf wel aan dat het niet slim is om personeelsleden op te nemen in de Gecoro. Liedekerke kan binnen de zestig dagen beroep aantekenen of verzoek tot schorsing indienen bij de Raad van State. De gemeente bekijkt hoe het het dossier verder zal behandelen.