Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Homans fluit Europa terug rond benoeming burgemeesters faciliteitengemeenten

Homans fluit Europa terug rond benoeming burgemeesters faciliteitengemeenten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de aanbevelingen van het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa. Die had eerder aanbevolen om het systeem van de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur af te schaffen. "Zo toont Europa aan weinig of niets van de ingewikkelde Belgische constructie af te weten", zegt Homans.

Begin februari brachten de Zweed Henrik Hammar en de Zwitser David Eray als rapporteurs een studiebezoek aan de faciliteitengemeenten. Bedoeling was dat ze een stand van zaken zouden opmaken rond de taaldiversiteit en het functioneren van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten rond Brussel. 

In de uiteindelijke aanbeveling vraagt het Congres van lokale en regionale besturen van de Raad van Europa om het systeem van de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur af te schaffen. Het Congres verwijst daarbij naar eerdere gelijkaardige aanbevelingen uit 2003, 2008 en 2014 die tot op de dag van vandaag dode letter zijn gebleven. "De toestand die in 2008 werd vastgesteld, is nog steeds niet veranderd", zo luidt het. Verder vraagt het Congres ook een herziening van de toepassing van de taalwetten in de faciliteitengemeenten, zodat tijdens de gemeenteraden zowel Frans als Nederlands zou kunnen worden gesproken.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans reageert scherp op de aanbevelingen van het Congres. "De faciliteitengemeenten behoren tot Vlaanderen en vallen dus onder de Vlaams regelgeving", zo luidt het. "Iedereen moet er zich bewust van zijn dat onze taalwetgeving één geheel is van doorheen de tijd zorgvuldig opgebouwde evenwichten. De Raad van Europa heeft dat duidelijk niet begrepen", aldus Homans.