Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Huiszoekingen gemeentehuis Gooik voor fraudedossier

Huiszoekingen gemeentehuis Gooik voor fraudedossier

Gisteren vond een huiszoeking plaats op het gemeentehuis van Gooik. Inspecteurs van de Federale Gerechtelijke Politie namen er documenten in beslag die te maken hebben met een lopend onderzoek naar fraude. Ook de woning van de algemeen directeur van de gemeente werd doorzocht.

De huiszoekingen kaderen in het auditdossier van de Vlaamse overheid waaruit bleek dat de gemeentesecretaris jarenlang wijn kocht voor de gemeente via een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub waarin de secretaris actief was een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten.

Aanpassingen


De gemeente Gooik voerde intussen de nodige systeemaanpassingen in waardoor dergelijke zaken niet meer kunnen gebeuren. Er is ook een kwaliteitsmanager aangesteld.

De gemeentesecretaris werd drie maanden geschorst zonder wedde. In de zomer van 2018 werd hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) benadrukte eerder al dat het niet gebleken is dat de secretaris zich ooit als persoon heeft verrijkt.