Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Landelijke gemeenten doen hun voordeel met Open Ruimte Fonds

Landelijke gemeenten doen hun voordeel met Open Ruimte Fonds

De nieuwe Vlaamse regering gaat de landelijke gemeenten een financiële duw in de rug geven. Via het nieuw opgerichte Open Ruimte Fonds krijgen de lokale besturen 417 miljoen extra, gespreid over de komende vijf jaar.

Het Open Ruimtefonds wordt door de nieuwe Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD gecreëerd ter ondersteuning van Vlaamse plattelandsgemeenten die zorg dragen voor hun open ruimte. Er wordt niet minder dan 417 miljoen euro ter beschikking gesteld in het fonds. Voor welke doeleinden de gemeenten het uitgekeerde geld exact mogen gebruiken, is echter niet nader omschreven in het regeerakkoord.  

In onze regio zal ondermeer Gooik profiteren van het Open Ruimte Fonds. Onze ploeg ging in de Pajotse gemeente met de grootste ruilverkaveling van het land vragen wat het gemeentebestuur precies van plan is met de ruim één miljoen euro waar Gooik recht op heeft…